Privacy
Information on How Your Data Is Handled

TIETOSUOJASELOSTE
DogScroll v. 1.9.0 Android, 20. elokuuta, 2019

Yksityisyytesi suojaaminen on meille hyvin tärkeää ja ohjaa kaikkia ohjelman kehittämisen vaiheita. Haluamme kertoa, mitä tietoa keräämme. Käyttämällä DogScroll-ohjelmaa ja oheispalveluita hyväksyt tässä tietosuojaselosteessa kuvatut toimintatavat.

DogScroll-ohjelman keskeisiä toimintoja ovat muun muassa käyttäjän antamien koiraa, koulutusta, koiran terveyttä, tapahtumia ja saavutuksia koskevien tietojen kerääminen ja esittäminen. Näitä tietoja ylläpidetään päätelaitteessa. Missään vaiheessa tätä sisältöä ei tallenneta ohjelman laatijan palvelimille.

Tietojesi käyttö: Ohjelman keräämää tietoa käytetään ohjelman ydintoimintoihin: koiraasi/koiriisi liittyvän tiedon esittämiseen ja analysoimiseen. Voimme tämän lisäksi kerätä verkkosivumme tai muun median kautta henkilötietoja (kuten nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita) ainoastaan, jos olet vapaaehtoisesti ja tietoisesti luovuttanut meille tällaista tietoa (esimerkiksi rekisteröityminen, käyttötukipyynnöt, virhetoimintoilmoitukset, arvostelut, tutkimukset jne.). Tietoja voidaan käyttää vain kuhunkin tarkoitukseen antamassasi muodossa. Tätä tietoa säilytetään siinä määrin ja niin kauan, kuin on tarpeen kyseisen asian ratkaisemiseen, pyydettyjen tietojen tai tiedotteiden lähettämiseen tai arviointien, arvostelujen ja suosittelujen jakamiseen. Kun lähetät tietojasi, annat samalla luvan käyttää tietoa kyseiseen tarkoitukseen.

Varmuuskopiointi: DogScroll tukee Android-varmuuskopiointipalvelua, joka sallii käyttäjän palauttaa varmuuskopioidut tiedot, jos laite katoaa tai kun käyttäjä vaihtaa laitetta. Siinä tapauksessa kaikki tarpeellinen tieto kopioidaan käyttäjän Google-tilille. Android-varmuuskopiointipalvelun voi sallia tai estää laitteen asetuksissa. DogScroll -ohjelma sisältää valinnaisen palvelun ohjelman tiedostojen siirtämiseksi uudelle laitteelle. Varmuuskopiot voidaan tallentaa paikallisesti laitteeseen tai mihin tahansa ulkoiseen tallennustilaan kuten pilvipalveluun (esim. käyttäjän Google Drive -tilille), johon laitteella on määritykset. Ohjelman varmuuskopiointi tai palautustoiminto ei luo yhteyksiä mihinkään ulkoisiin palveluihin itsenäisesti. Ulkoisen tallennustilan tuottajan ja mahdollisen laitteen yhteydet mahdollistavan palvelun yksityisyydensuojan ehdot ovat voimassa. Mitään tietoja ei lähetetä kehittäjälle prosessin yhteydessä. Käyttäjä voi myös päättää käyttää muita varmuuskopiointiohjelmia tai palveluita, joiden toimintaan DogScroll-ohjelman laatija ei voi vaikuttaa.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille: Emme myy, vaihda tai siirrä henkilötietoja ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat ne ulkopuoliset toimijat, (a) jotka tuottavat toiminnalle keskeisiä palveluita kuten internetpalveluiden ja sähköpostien tuottajat, sekä ne, (b) joille ohjelma ja/tai siihen liittyvät palvelut tai niiden luominen tai tuki myydään tai ulkoistetaan. Tämä edellyttää sopimuksia tietojen säilyttämisestä luottamuksellisina. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille Euroopan Unionin ulkopuolelle. Voimme luovuttaa tietoa, mikäli siitä on lailla säädetty tai mikäli olet antanut siihen luvan. Henkilöimätöntä yhdistettyä tietoa voidaan käyttää markkinointi- tai muihin tarkoituksiin.

Verkkosivu: Tiedot verkkosivumme yksityisyydensuojasta löytyvät osoitteesta www.dogscroll.com/en/privacy-en/privacy-web-fi.

Analyysit: DogScroll-ohjelmassa on mekanismeja, joiden avulla voidaan kerätä tietoa ohjelman mahdollisista toimintahäiriöistä kentällä. Tavoitteena on ylläpitää korkeatasoista laatua ja käyttäjäkokemusta ja reagoida nopeasti kaikkiin käyttäjän kohtaamiin ongelmiin. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota henkilötiedon keräämisen välttämiseksi tässä yhteydessä. Siksi DogScroll käyttää muokattua versiota ohjelmasta 'ACRA Crash Reports for Android' (https://github.com/ACRA). Seuraavat ACRA-kentät ovat toiminnassa: ANDROID_VERSION, APP_VERSION_CODE, APP_VERSION_NAME, AVAILABLE_MEM_SIZE, BRAND, BUILD, BUILD_CONFIG, CRASH_CONFIGURATION, DEVICE_FEATURES, DISPLAY, ENVIRONMENT, FILE_PATH, INITIAL_CONFIGURATION, INSTALLATION_ID, PACKAGE_NAME, PHONE_MODEL, PRODUCT, REPORT_ID, SHARED_PREFERENCES, STACK_TRACE, TOTAL_MEM_SIZE, USER_APP_START_DATE, and USER_CRASH_DATE. Käyttäjän IP-tunnuksen kirjaaminen on estetty. Käyttäjälle kerrotaan sisällöstä ja pyydetään lupa joka kerralla, ennen kuin raportti lähetetään suojatusti (raportin lähetys voi tapahtua viiveellä verkon saatavuudesta riippuen).

Lisenssin tarkastus: DogScroll käyttää Google Android App Licensing Service palvelua. Ajoittain ohjelma lähettää Google Play lisenssipalvelimelle pyynnön, joka sisältää ohjelmaversiotiedot ja käyttäjän Google tunnuksen. Palvelin vastaa tilannepäivityksellä, jota DogScroll ohjelma käyttää määrittääkseen, onko käyttäjällä voimassa oleva Google Play lisenssi ohjelmalle.

Tietojesi suojaaminen: Tiedonvälityksen tavasta riippuen tiedot voivat olla suojattuja tai suojaamattomia siirron aikana. Kaikki säilyttämämme kerätty tieto on suojattu teollisen standardin mukaisilla tietosuojaohjelmilla ja -asetuksilla.

Sijainti: DogScroll-ohjelman sähköposti- ja internetpalvelimet sijaitsevat Euroopan Unionin alueella.

Tiedon hävittäminen: Käyttäjä voi koska tahansa pyytää saada tarkistaa henkilötietonsa ja pyytää henkilötiedon korjaamista tai poistamista järjestelmästämme. Vastaamme asianmukaisiin pyyntöihin kohtuullisella käsittelyajalla. Esittääksesi tällaisen pyynnön tai kysymyksiä tietosuojastamme voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Juergen Goebeler tmi., Jyrkkätie 16, 37470 Vesilahti, Suomi. Kaikki DogScroll-ohjelman tiedot voidaan poistaa 1. poistamalla ohjelman tiedostot tai poistamalla ohjelma laitteesta ja 2. poistamalla varmuuskopiot käyttämällä varmuuskopion tai tallennustilan tuottajan palveluita.

Nämä tietosuojaehdot koskevat myös ohjelman päivityksiä ja laajennuksia, ellei päivitysten tai laajennusten yhteydessä myös ehtoja päivitetä. Jälkimmäisessä tapauksessa uudet ehdot ovat voimassa.

Nämä tietosuojaehdot koskevat sovellusta DogScroll Android versiota 1.9.0.0.0 ja koskevat myös ohjelman päivityksiä ja laajennuksia, ellei päivitysten tai laajennusten yhteydessä myös ehtoja päivitetä. Jälkimmäisessä tapauksessa uudet ehdot ovat voimassa.


Linkit aiempiin versioihin:

DogScroll 1.0 Android Tietosuojaseloste

DogScroll 1.4.2 Android Tietosuojaseloste